Διαλέγοντας τον σωστό θεραπευτή

Ο αποτελεσματικός θεραπευτής:

 • είναι ικανός να καταλάβει τις βαθύτερες αιτίες και δυναμικές διεργασίες του προβλήματος
 • είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένος ώστε να καταλάβει τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της θεραπευτικής ώρας
 • είναι ευέλικτος στην προσέγγιση του προς τον θεραπευόμενο
 • έχει την ικανότητα να μπαίνει στην θέση του άλλου
 • δείχνει τον απαραίτητο σεβασμό, υπομονή και πνεύμα συνεργασίας
 • παραμένει σταθερός και αμετακίνητος στη στάση του όταν χρειάζεται
 • είναι ψυχολογικά ευπροσάρμοστος και δεν αντλεί ικανοποίηση των δικών του αναγκών μέσω της θεραπείας
 • είναι ικανός να ανεχτεί τις διάφορες παρορμήσεις και αντιστάσεις του θεραπευόμενου
 • υπομένει τις αναμενόμενες δυσκολίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της θεραπείας
 • νιώθει προσωπικά ασφαλής
 • δίνει συμπαράσταση στον θεραπευόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του χωρίς να είναι υπερπροστατευτικός ή καταδυναστευτικός

Ο μη-αποτελεσματικός θεραπευτής:

 • νιώθει σύγχυση για τις βαθύτερες αιτίες και δυναμικές διεργασίες του προβλήματος με αποτέλεσμα να «ψαρεύει» για πληροφορίες χωρίς επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο
 • δεν είναι ευαισθητοποιημένος ως προς το τι συμβαίνει στην θεραπευτική σχέση κατά την διάρκεια της ώρας
 • δεν έχει αναπτυγμένη την ικανότητα να διατηρεί την αντικειμενικότητα του και συχνά δίνει συμβουλές
 • είναι δύσκαμπτος ως προς τη προσέγγιση του προς τον θεραπευόμενο με αποτέλεσμα να ακολουθεί την δική του ατζέντα
 • είναι αγχώδης, καταδυναστευτικός, και ανυπόμονος
 • διατηρεί παθητική/υποτακτική στάση
 • είναι αποξενωμένος συναισθηματικά από τον θεραπευόμενο
 • έχει την τάση να χρησιμοποιεί τον θεραπευόμενο για δική του συναισθηματική ικανοποίηση
 • δεν έχει την ικανότητα να ανταπεξέρχεται στις παρορμήσεις/θυμό του θεραπευόμενου ή να ανέχεται διεκδικητική/δυναμική συμπεριφορά
 • δεν ανέχεται συμπεριφορές ή κριτική κατά την διάρκεια της θεραπευτικής ώρας που διαταράσσουν την αυτό-εικόνα και αυτό-υπόληψη του
 • επιδιώκει να είναι αρεστός και διακατέχεται από τελειομανία, υπεροψία, έλλειψη χιούμορ και φαντασίας
 • δεν προσφέρει απλόχερα την υποστήριξή του στον θεραπευόμενο